XƏBƏRLƏR

19-21 noyabr 2015-cİ İl tarİxdə “Beynəlxalq Standart ISO 22000:2005 Yeyİntİ məhsullarının təhlükəsİzlİyİ menecment sİstemİnİn praktİkİ tətbİqİ” təlİm kursu müvəffəqİyyətlə keçİrİlmİşdİr.

Tarix: 22.11.2015

19-21 noyabr 2015-ci il tarixdə “Beynəlxalq Standart ISO 22000:2005 Yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi menecment sisteminin praktiki tətbiqi” təlim kursu müvəffəqiyyətlə keçirilmişdir.

Noyabr ayında “Beynəlxalq Standart ISO 22000:2005 Yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi menecment sisteminin praktiki tətbiqi” təlim kursu müvəffəqiyyətlə keçirilmişdir.

Treninq “Texniki qanunvericiliyi və keyfiyyətin idarəedilməsi beynəlxalq məktəb”in (ISTL) Direktoru, ISO 22000 beynəlxalq standartı üzrə TUV baş auditoru tərəfindən keçirilmişdir.

Treninqdə Azərbaycan yeyinti və keytrinq şirkətlərin baş mütəxəssisləri iştirak etmişdir.

Təlim zamanı iştirakçılar ISO 22000:2005 tələblərin tədbiqi üçün teoretik biliklər və praktiki metodikanı mənimsəmək imkanını əldə etdilər.