XƏBƏRLƏR

"Akkord Sənaye Tİkİntİ İnvestİsİya Korporasİyası" ASC şİrkətİndə “BS ISO 45001:2018 Sağlamlığın Qorunması və Əməyİn Təhlükəsİzlİyİ Menecment Sİstemİnİn Tətbİqİ” adlı korporatİv təlİm keçİrİlmİşdİr.

Tarix: 22.09.2020

“BS ISO 45001:2018 Sağlamlığın Qorunması və Əməyin Təhlükəsizliyi Menecment Sisteminin Tətbiqi” adlı korporativ təlim keçirilmişdir. Təlimdə aşağıda sadalanan şirkətlərin 15 nəfərdən ibarət əməkdaşları iştirak etmişdilər:

  • "Körpü Tunel Tikinti" MMC
  • "Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası" ASC
  • "Hydraulic Mechanisms Company" MMC
  • "Akkord General Construction" MMC
  • "Akkord Nəqliyyat" MMC
  • "Akkord Hydrotechnical Company" MMC