XƏBƏRLƏR

Şİrkətİmİz “Azerconnect” MMC şİrkətİndə ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 Standartlarının tətbİqİ üzrə tenderİ qazanıb.

Tarix: 21.10.2019

Şirkətimiz “Azerconnect” MMC şirkətində ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 Standartlarının tətbiqi üzrə tenderi qazanib.

Şirkət aşağıda sadalanan standartların tətbiqi üzrə məsləhət xidmətlərinə tenderi qazanmışdır:

  • ISO 45001:2018 "Sağlamlığın qorunması və əməyin təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi";
  • ISO 14001:2015 "Ekoloji menecment sistemi".

"Azerconnect" MMC şirkətində layihənin tətbiqi 2019-cu ilin noyabr ayından başlayacaq.