XƏBƏRLƏR

“Progreen Azerbaijan” MMC şİrkətİndə Keyfİyyətİ İdarəetmə Menecment Sİstemİ müvəffəqİyyətlə tətbİq edİlİb.

Tarix: 28.03.2018

“Progreen Azerbaijan” MMC şirkəti 2018-ci ilin mart ayında keyfiyyət idarəetmə sistemini tətbiq etdi və ISO 9001:2015 standartına müvafiqliyini təsdiqlədi.

Şirkətin fəaliyyət sahəsi:

  • Məhsulların kəsmə yolu ilə emalı;
  • Səth və termal püskürtmə ilə hissələrin təmiri və bərpası;
  • Maşın və avadanlıqların hissələri və birləşmələrinin istehsalı və təmiri;
  • Proogreen şirkətinin məhsullarının distribyusiyası.

Sertifikasiya auditi SGS sertifikasiya orqanı tərəfindən aparılmışdır.