XƏBƏRLƏR

“Socar Foster Wheeler Engineering” LLC şİrkətİndə ISO 9001 “Keyfİyyətİ İdarəetmə Sİstemİ” Standartı müvəffəqİyyətlə tətbİq edİlmİşdİr..

Tarix: 20.12.2018

2018-ci ilin dekabr ayında Socar SFW-də ISO 9001: 2015 tələblərinə uyğun keyfiyyət idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırma prosesi uğurla başa çatdı.

"SOCAR SFW" şirkətinin fəaliyyət sahəsi:

  • Zavodların, binaların və tikililərin layihələndirilməsi;
  • Satınalma xidmətləri;
  • Müəllif nəzarəti;

Sertifikasiya auditi BUREAU VERITAS sertifikasiya orqanı tərəfindən aparılmışdır.