XƏBƏRLƏR

“Carlsberg Azerbaijan” Şİrkətİ Yenİ ISO 45001:2018 Standartının tələblərİnİ müvəffəqİyyətlə tətbİq edİb.

Tarix: 20.12.2019

2019-cu ilin sonunda “Carlsberg Azərbaycan” MMC şirkəti ISO 45001:2018 “Sağlamlığın Qorunması və Əməyin Təhlükəsizliyi” idarəetmə sisteminin yeni standartının tələblərinə uyğun olduğunu təsdiqlədi.

Sertifikatlaşdırma sferası: “pivə istehsalı”

Sertifikasiya auditi DNV sertifikasiya orqanı tərəfindən aparılmışdır. Rusiya.