XƏBƏRLƏR

«Azerbaycan Mİllİ Elmlər Akademİyasının Təcrübə Sənaye Zavodu» müəssİsəsİndə beynəlxalq standartlarının yenİ versİyaları üzrə ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və OHSAS 18001:2007 tətbİqİ layİhəsİ uğurla sona çatdırılmışdır.

Tarix: 18.06.2016

«Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Təcrübə Sənaye Zavodu» -nda Beynəlxalq Standartlar (BS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və OHSAS 18001:2007 tələblərinə uyğun İnteqrəedilmiş Menecment Sisteminin tətbiqi üzrə layihə uğurla başa çatdırılmışdır.

2016-ci ilin 16-18 iyun tarixlərdə yuxarıda göstərilən idarəetmə sisteminin “SGS” sertifikasiya orqanı tərəfindən sertifikatlaşması uğurla həyata keçirilmişdir.

Konsaltinq layihəsinin reallaşdırılmasına 2016-cı ilin yanvar ayından başlanılmışdır.