XƏBƏRLƏR

Şİrkətİmİz Azərbaycan Respublİkasının Əmək və Əhalİnİn Sosİal Müdafİəsİ Nazİrlİyİnİn ISO 37001:2016 standartının tətbİq edİlməsİ üzrə tenderİndə qalİbİ olmuşdur.

Tarix: 05.11.2020

Şirkət ISO 37001:2016 “Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətində Rüşvət Əleyhinə İdarəetmə Sistemi”-nin tətbiqi üçün məsləhət xidmətləri üzrə bir tenderin qalibi olmuşdur.

Layihənin tətbiqi 2020-ci ilin Noyabr ayında başlanıb.