XƏBƏRLƏR

Şİrkətİmİz Azərbaycan Dövlət Məşğulluq Xİidmətİnİn Məsləhətlər Xİdmətİnİn göstərİlməsİ üzrə tenderİn qalİbİ oldu.

Tarix: 10.12.2020

Şirkətimiz Azərbaycan Dövlət Məşğulluq Xidmətində 37001:2016 standartı "Rüşvətxorluqla Mübarizə İdarəetmə Sistemi" standartının tələblərinin icrası üçün keçirilən tenderdə iştirak etmiş və həmin tenderin qalibi olmuşdur.

Korrupsiya ilə mübarizə idarəetmə sisteminin tətbiq olunması layihəsi 2020-ci ilin dekabr ayında başlamışdır.