XƏBƏRLƏR

"SGS Azerİ" Ltd şİrkətİ ISO 9001:2015 "Keyfİyyət İdarə Sİstemİ" Standartını uğurla tətbİq edİb.

Tarix: 15.12.2018

“SGS AZERI” LTD şirkəti keyfiyyət idarəetmə sisteminin tətbiqi layihəsini uğurla başa çatdırdı və 2018-ci ilin sonunda ISO 9001:2015 standartlarına uyğun sertifikatlaşdırma auditindən uğurla keçdi.

“SGS AZERI” LTD fəaliyyət sahəsi:

  • Neft, neftməhsulları, qaz inspeksiyası (yoxlanılması);
  • Kənd təsərrüfatı və qida sənayesi sahəsində yoxlamalar;
  • Tikinti materiallarının laborator sınaqları.