XƏBƏRLƏR

"İdrak Texnolojİ Transfer" MMC şİrkətİndə “Sertİfİkasİya Audİtİ” müvəffəqİyyətlə keçİrİldİ.

Tarix: 25.09.2020

"İDRAK Texnoloji Transfer" MMC, Azərbaycan bazarında qabaqcıl IT şirkətlərindən biri olaraq, keyfiyyət idarəetmə sistemini 2019-cu ilin may ayında tətbiq etməyə başladı. Layihə 2020-ci ilin avqust ayında uğurla başa çatdı.

Sertifikasiya auditi SGS sertifikasiya orqanı tərəfindən aparılmışdır.