XƏBƏRLƏR

“Freqat” MMC şİrkətİndə ISO 9001, ISO 45001 standartlarının tələblərİ müvəffəqİyyətlə tətbİq edİlmİşdİr.

Tarix: 25.02.2020

2020-ci il fevral ayının ortalarında FREQAT MMC-də inteqrasiya olunmuş idarəetmə sisteminin ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 tələblərinə uyğunluğu sertifikasiya prosesi uğurla başa çatdı.

"FREQAT" MMC şirkətinin fəaliyyət sahəsi:

  • Pirotexnika, xilasetmə avadanlığı, dəniz gəmiləri üçün ehtiyat hissələrinin alqı-satqısı;
  • Liman xidmətlərinin idarə olunması və nəzarəti, gəmi təmiri, xilasetmə və yanğınsöndürmə avadanlığının təmiri və sertifikasiyası.

Sertifikasiya auditi DNV sertifikasiya orqanı tərəfindən aparılmışdır.