ISO STANDARTLAR

Kənd təsərrüfatı İstehsalını İdarəetmə sİstemİ GlobalGAP

GlobalGAP - Kənd təsərrüfatı istehsalını idarəetmə sistemi

GlobalGAP beynəlxalq standartının tələblərinə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalını idarəetmə sistemi dünyada məhsulun təhlükəsizliyi üzrə ən geniş yayılmış sertifikatlaşma sistemidir. Bu standart istehsalatın texnoloji proseslərini izləməklə məhsulun təhlükəsizliyi haqqında nəticələri ya təsdiq edir, ya da inkar edir.

GlobalGAP beynəlxalq standartının tələblərinə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalını idarəetmə sisteminin olması istehlakçı, fermer, supermarket və təkrar emal edən arasında etibarlı və güvənli əlaqələrin yaranmasına imkan verir.

GlobalGAP - GHP, GMP və HACCP tələbləri əsasında yaranan, kənd təsərrüfati məhsullarının yetişdirilməsi, onun keyfiyyət və texniki tələblərə uyğunluğunu təmin edən beynəlxalq standartlar sistemidir.

Global GAP standartı aşağıda göstərilən kənd təsərrüfatı sahələri üçün tətbiq edilir:

 • Bitkiçilik;
 • Heyvandarlıq;
 • Su heyvanlarının və bitkilərin yetişdirilməsi.

ISO 29001:2003 TƏTBİQİ NƏTİCƏSİNDƏ MÜƏSSİSƏNİN ƏLDƏ ETDİYİ ÜSTÜNLÜKLƏR:

 • Коммерческие преимущества. Увеличивается спрос на товар;
 • Yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi menecment sisteminin təkmilləşdirilməsi;
 • İstehlakçılar arasında müəssisənin nüfuzunun artması;
 • Müəssisə tərəfindən təhlükəsiz məhsul istehsalı və satışı prinsiplərinin əməl edilməsinin təsdiqi;
 • İstehsal olunan məhsulun mümkün çirklənmə təhlükəsinin azalması;
 • Müəssisədə sanitariya və gigiyenanın vəziyyətinin yaxşılaşması;
 • Standartın ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS kimi digər beynəlxalq standartlarla birgə fəlaiyyəti;
 • Yeni daxili və xarici bazarların araşdırılması;
 • Global G.A.P tərəfdarları tərəfindən qəbul edilmə;
 • Sifarişçi və istehlakçılarda məhsulun keyfiyyətinə əminliyin artması.