ISO 9001:2015 tələblərİnə müvafİq olaraq Keyfİyyətİ İdarəetmə Sİstemİnİn İşlənməsİ və tətbİqİ

Təlimin məqsədi: Kursun əsas məqsədi-rahat və idarə edilə bilən keçidi təmin edəcək, yeni prinsipləri anlamağa şərait yaratmaqdır (risk menecmenti ilk növbədə) və nəticədə- Keyfiyyət menecmenti sisteminin biznes proseslərini təşkilatları ilə inteqrasiya dərəcəsini artıracaq.

Təlimin auditoriyası: Kurs ISO 9001 keyfiyyətə nəzarət sisteminin tələblərinə uyğunluğuna cavabdeh olan, keyfiyyət menecerləri və təşkilat rəhbərləri üçün nəzərdə tutulub.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 3 gün

Birinci gün (09.30-18.00)

 • İSO 9000 İdarəetmə Sistemi Standartı seriyasına giriş.
 • Keyfiyyəti idarəetmənin tədbiqinin 7 prinsipi.
 • ISO 45001 Yeni standartı. Vahid yanaşmalar və standartın strukturu.
 • Keyfiyyət idarəetmə sisteminin və onun proseslərinin işlənməsi.
 • İSO 9001 yayılma sahəsi.
 • Proseslərin təsviri və eyniləşdirilməsi. Proses yanaşma.

BS İSO 9001:2015 Standartın tələbləri.

Bölmə 3. Termin və təriflər

Bölmə 4. Təşkilatın konteksti.

 • - Təşkilatı və ətrafını anlamaq.
 • - Maraqlı tərəflərin ehtiyacları və gözləntiləri.
 • - Sistemin əhatə dairəsi.
 • - KMS idarəetmə sisteminin prosesləri, onların qarşılıqlı əlaqəsi.

Bölmə 5. Liderlik.

 • - Liderlik və öhdəlik.
 • - Müştəriyə diqqət.
 • - Keyfiyyət sahəsində siyasət.
 • - Təşkilat rolları, məsuliyyət və səlahiyyətlər.

BS İSO 9001:2015 Standartın tələbləri

Bölmə 6 - «KMS planlaşdırılması»

 • - Risk və imkanlara dair tədbirlər.
 • - Keyfiyyət məqsədləri və onların nailiyyətləri üçün planlaşdırma.
 • - Dəyişikliklərin planlaşdırılması.

Praktiki tapşırıq № 1. «Risk və imkanlar»

İkinci gün (10.00-18.00)

Bölmə 7 - «Təmin etmə»

 • - Resurslar. İnsan resursları
 • - Proseslərin iş mühiti, infrastrukturu
 • - Ölçmə və monitorinqlər üçün resurslar
 • - Təşkilati biliklər
 • - Səriştəlik, məlumatlı olma
 • - İnformasiya mübadiləsi
 • - Sənədləşdirilmiş informasiya

Bölmə 8 - «Fəaliyyət.»

 • - Fəaliyyətin planlaşdırılması və idarəedilməsi
 • - Məhsul və xidmətlərə dair tələblər
 • - Məhsul və xidmətlərin hazırlanması və layihələndirilməsi
 • - Xaricdən təmin olunan proseslərin, məhsulların və xidmətlərin idarə edilməsi
 • - Məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi
 • - Məhsul və ya xidmətlərin buraxılması
 • - Uyğunsuz məhsulların idarə edilməsi

Üçüncü gün (09.30-13.00)

Bölmə 9 - «Yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi»

 • - Monitorinq, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə
 • - Müştəri məmnuniyyəti
 • - Təhlil və qiymətləndirmə
 • - Daxili audit
 • - Rəhbərlik tərəfindən təhlil

Bölmə 10 - «Yaxşılaşdırma»

 • - Tənzimləyici tədbirlər və uyğunsuzluq
 • - Daimi yaxşılaşdırma

Praktiki tapşırıq № 3. «Standartın tələblərinə dair bilik testi»
Praktiki tapşırıq № 4. «Uyğunsuzluqların müəyyən olunması»

Yekun test

"ISO 9001: 2015 tələblərinə uyğun olaraq keyfiyyət idarəetmə sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi" təlim kursu, təlim iştirakçıları ilə praktiki tapşırıqlardan istifadə edərək dialoq rejmində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Təlim proqramı üzrə Sertifikat verilməsi ilə;
 • - aktual informasiya-sorğu materialları dəsti;
 • - gündəlik nahar və qəhvə fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI