Yerlİ bazarda marketİnq strategİyaları

Təlimin məqsədi: Dinləyiciləri əsas müddəalarla tanış etmək, müasir şəraitdə marketinqin idarə edilməsinin əsas qayda və metodlarını öyrətmək.

Təlimin auditoriyası: Marketinq şöbəsinin mütəxəssisləri və rəhbərləri; rəhbər heyət,müəssisə rəhbəri və azad sahibkar; müasir marketinqə aid məsələlərlə maraqlanan istənilən səviyyəli mütəxəssislər.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 1 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

 • Marketinq – əsas anlayışlar.
 • Azərbaycanda marketinq siyasətinin xüsusiyyətləri.
 • Rəqiblər – yaxşı və pis.
 • İstehlakçıya oriyentasiya.
 • Marketinqin 22 dəyişilməz qanunu.

  Praktiki tapşırıqlar.
 • Ehtiyacların inkişafı qanunları.
 • Məhsul xəttinin genişləndirilməsi qanunu.
 • Müəssisənin bazardakı vəziyyətinin təhlili metodları.
 • Müvəffəqiyyətli marketinq proqramlarının təhlili.

  Praktiki tapşırıqlar - Qiymətləndirmə vərəqləri ilə iş.
  (biznes-ideyanın yaşama qabiliyyətinin yoxlanılması)

Yekun test

«Yerli bazarda marketinq strategiyaları» üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə və təcrübə mübadiləsi aparmaqla iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim;
 • Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
 • Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI