Layİhələrİn İdarə edİlməsİ

Təlimin məqsədi: Planlaşdırmanın metodologiyasının əsaslarının mənimsənilməsi, eləcə də layihənin idarə edilməsi üzrə praktiki bacarıqların əldə edilməsi və təkmilləşdirilməsi. Layihənin idarə edilməsi sahəsində mütəxəssislərin avtonom istifadə rejimində Microsoft Project 2007/2010/2013 köməyilə layihənin yaradılması, layihənin idarə edilməsi və resursların idarə edilməsinə dair bacarıqlarının formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsi.

Təlimin məqsədi: Təlim layihə menecerləri, komanda rəhbərləri, eləcə də iş fəaliyyətlərində qrafiklərin hazırlanmasında, layihənin dəyərinin planlaşdırılmasında, koordinasiya, nəzarət, büdcənin hesablanması, layihənin komandasının idarə edilməsində iştirak edən və ya cavabdeh olan, layihənin idarə edilməsi üçün cavabdeh olan digər şəxslər üçün nəzərdə tutulur.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

 • İcmal

  • Müxtəlif tipli layihələr və onların idarə edilməsinin xüsusiyyətləri. Beynəlxalq təcrübə.
  • Layihələrin idarə edilməsinin müasir texnikası .
 • Layihə

  • Layihələrin təsnifatı.
  • Layihənin əsas xarakteristikaları. Layihənin əsaslandırılması.
  • Layihənin həyat dövrü.
  • Layihənin mərhələləri.
  • Layihənin resursları. Resursların tipləri: maddi, əmək və xərclər. Əmək resurslarının iş vaxtı: mümkünlüyün qiymətləndirilməsi, resursun təqvimi.
  • Layihənin iştirakçıları: sponsorlar, komanda.
  • Layihənin təşkilati strukturu.
 • Proseslər

  • Planlaşdırma.
  • Start.
  • İcraya nəzarət. Strateji nəzarət.
  • Kommunikasiyaların idarə edilməsi.
  • Keyfiyyətə nəzarət.
  • Risklərin idarə edilməsi.
  • Dəyişikliklərin idarə edilməsi.
  • Layihənin bağlanışı.

İkinci gün (10.00 – 18.00)

4. Layihənin planlaşdırılması.

 • Layihənin plan-qrafiki.
 • Layihənin dəyəri.
 • Strategiyanın müəyyənləşdirilməsi.
 • Komandanın üzvlərinin tapşırıqları və öhdəliklərin müəyyənləşdirilməsi.
 • Təşkilati planlaşdırma.
 • Layihənin təhlili.
 • Proqram təminatı.
5. Kommunikasiyaların və işçi heyətin idarə edilməsi.

 • Layihədə iyeyarxiya.
 • İştirakçıların seçilməsi və dəyişdirilməsi.
 • Komandanın iştirakçılarınin təlimi və inkişafı.
 • Ünsiyyət vasitələri.
 • İclas.
6. Keyfiyyətin və risklərin idarə edilməsi.

 • Risklərin təsnifatı.
 • Risklərin müəyyənləşdirilməsi .
 • Risklərin qiymətləndirilməsi.
 • Krizis planı.
 • Proqnozlaşdırma.
 • Keyfiyyətin dəyəri.
 • Keyfiyyətə nəzarət.
7. Layihənin yekunlaşdırılması.

 • Daxili yekunlaşdırma.
 • Müqavilələrin yekunlaşdırılması.
 • Layihənin yekun hesabatı.

Yekun test

«Layihənin idarə edilməsi» üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə və təcrübə mübadiləsi aparmaqla iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim;
 • Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
 • Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI