İnteqrasİya olunmuş Menecment Sİstemİnİn Daxİlİ Auditoru

Təlimin məqsədi: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standartlarının daxili audit proseslərinə interpretasiyasının öyrənilməsi. ISO 19011 standartının daxili audit prosessinə yanaşma yollarının axtarışı və tanışlıq. Səmərəli daxili audit proseslərinin qurulması və onun düzəldici və qabaqlayıcı tədbirlər proseduru ilə qarşılıqlı əlaqəsi.

Təlimin auditoriyası: Təlim müəssisənin daxili auditlərinin keçirilməsi və planlaşdırılmasına cavabdeh olan mütəxəssisləri və rəhbərləri, şöbə müdirləri, daxili yoxlamalarda iştirak edən mütəxəssisləri və əsas işçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2,5 gün

Birinci gün (09.00-17.00)

 • İnteqrasiya olunmuş menecment sisteminin daxili auditoru kursu haqqında.
 • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standartlarının tələbləri nəzərə alınmaqla İnteqrasiyaolunmuş Menecment Sisteminin (İMS) prinsipləri, yanaşması və fəaliyyət modeli.
 • İnteqrasiya üzrə ümumi tələblər: İMS Siyasəti. Müəssisənin Siyasəti üzrə ümumi tələblər və ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 nəzərə alınmaqla onların konkretləşdirilməsi.
 • İMS planlaşdırılması: Aspektlərin, təsirlərin və risklərin identifikasiyası və qiymətləndirilməsi. Qanunverici və digər tətbiq olunan tələblərin identifikasiyası. Məqsədlər. Fövqəladə vəziyyətlərdə risklərin və fəaliyyətlərin idarə edilməsinin planlaşdırılması.
 • Tətbiq və fəaliyyət: Fəaliyyətin idarə edilməsi. Resursların menecmenti. Sənədləşməyə tələblər. Məlumat mübadiləsi.
 • İMS yaxşılaşdırılması: Düzəldici, qabaqlayıcı, yaxşılaşma üzrə tədbirlərin və ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 nəzərə alınmaqla onların konkretləşdirilməsinə dair ümumi tələblərin təsviri.
 • İMS üzrə rəhbərliyin nümayəndəsi tərəfindən təhlil: Rəhbərliyin nümayəndəsi tərəfindən təhlilin ümumi tələblərin təsviri və ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 nəzərə alınmaqla onların konkretləşdirilməsi.

  Praktiki tapşırıq № 1. «ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standartlarının əsas tələblərinin anlaşılması üzrə biliklər»

İkinci gün (09.00 – 17.00)

 • İnteqrasiya olunmuş menecment sisteminin idarə edilməsində daxili auditin rolu və dəyəri.
 • Auditin metodları. Auditin prinsipləri.
 • Auditorların davranış qaydaları.
 • Audit prosessi. İclasların keçirilməsi.

  • Daxili auditlərin planlaşdırılması;
  • İMS üzrə daxili audit proqramının hazırlanması;
  • Daxili audit proqramının idarə edilməsi, daxili auditorlar qrupunun yaradılması, vəzifələrin və məsuliyyətlərin bölüşdürülməsi.
  Praktiki tapşırıq № 2. «İMS daxili audit planın hazırlanması»
 • Prosesli yanaşmaya uyğun olaraq yoxlama vərəqlərinin hazırlanması, İMS sənədlərinin təhlili.

  Praktiki tapşırıq № 3. «Yoxlama vərəqlərinin hazırlanması»

  Praktiki tapşırıq № 4. «Auditin keçirilməsi»

Üçüncü gün (09.00 – 14.00)

 • Uyğunsuzluq və düzəldici fəaliyyət. Daxili auditdən sonrakı fəaliyyət:
  Auditin keçirilməsi və uyğunsuzluqların aşkarlanması, uyğunsuzluqların təhlili, uyğunsuzluqların səbəbi.

  Praktiki tapşırıq № 5. «Uyğunsuzluqların müəyyənləşdirilməsi»
 • Düzəldici fəaliyyətlər. Qabaqlayıcı və düzəldici fəaliyyətlərin effektivliyinin yoxlanılması və hazırlanması.

  Praktiki tapşırıq № 6. «Düzəldici fəaliyyətlərin hazırlanması»

Yekun test

«İnteqrəolunmuş menecment sisteminin daxili auditoru» üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə və təcrübə mübadiləsi aparmaqla iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir. İşgüzar oyunların gedişatında təlimin hər bir iştirakçısı özünü baş auditor rolunda sınayacaq, auditorlar komandasının yığılmasını, uyğunsuzluqların aşkarlanmasını və hesabat blanklarının doldurulmasını öyrənəcək.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim;
 • Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
 • Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI