ISO 14001:2015 standartının tələblərİnə uyğun olaraq Ekolojİ menecment sİstemİnİn qurulması və tətbİqİ

Təlimin məqsədi: ISO 14001:2015/FDIS ISO 14001:2015 standartının əsas tələbləri ilə tanışlıq.Ekoloji aspektlərin identifikasiyası və qiymətləndirilməsi metodikasının öyrənilməsi. Standartın tələblərinin praktiki işlərdə reallaşdırılması üçün optimal metodların müəyyənləşdirilməsi. Sertifikatlaşma orqanı tərəfindən ekoloji menecment sistemi üzrə sertifikatlaşma şərtlərinin və anlayışlarının öyrənilməsi.

Təlimin auditoriyası: Təlim müəssisənin ekoloji menecment sisteminin qurulması və tətbiqi üzrə cavabdeh rəhbərlər və mütəxəssislər, daxili yoxlamalarda iştirak edən bölmə rəhbərləri, ekolji məsələlər üzrə cavabdeh əməkdaşlar üçün nəzərdə tutulub.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

 • Ekoloji menecment kursu haqqında.
 • Ətraf mühitin ümumi vəziyyəti.
 • Ekoloji menecment müəssisənin menecment sisteminin əsas hissəsi kimi.
 • Ekoloji menecment sisteminin tətbiqi mərhələləri.
 • ISO 14000 standartlar seriyası. Ekoloji menecment sisteminin əsas terminləri.
 • ISO 14001:2015 standartı, quruluş strukturu. Menecment sistemində digər standartlarla uyğunluğu.

  Praktiki tapşırıq № 1. «Ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi»
 • Ekoloji menecment sisteminin tətbiq sahəsinin müəyyənləşdirilməsinə yanaşma, maraqlı tərəflərin ehtiyaclarının və maraqlarının müəyyənləşdirilməsi - Müəssisənin konteksti.
 • Liderlik və rəhbərliyin sadiqliyi. Ekoloji siyasətin müəyyənləşdirilməsi. Ekoloji menecment sahəsində cavabdehlik.
 • Risklər və əhəmiyyətli ekoloji aspektlər nəzərə alınmaqla ekoloji menecment sisteminin planlaşdırılmasına yanaşma. Həyat tsikli konsepsiyası nəzərə alınmaqla ekoloji aspektlərin identifikasiyası. Müəssisənin imkanları və təhlükələrlə bağlı risklərin müəyyənləşdirilməsi. Ekoloji menecment sisteminin müəssisənin proseslərinə inteqrasiyası.

  Praktiki tapşırıq № 2. «Ekoloji aspektlərin qiymətləndirilməsi»

İkinci gün (10.00 – 18.00)

 • Tələblərin yerinə yetirilməsi üzrə öhdəliklər.
 • Ekoloji məqsədlər və onlara nail olmaq üçün tədbirlərin planlaşdırılması.
 • Sistemdə resurslar. İşçi heyətin səriştəliliyi və çox məlumatlı olmağı. Daxili kommunikasiyalar, ekoloji menecment sistemində xarici kommunikasiyalar.
 • Ekoloji menecment sistemində sənədləşdirilmiş məlumatlar. Məlumatların sənədləşdirilməsinə tələblər.
 • Həyat tsikli konsepsiyası nəzərə alınmaqla əməliyyatların idarə olunması.
 • Qəza vəziyyətlərinə hazırlıq və onlara reaksiya verilmə.
 • Ekoloji menecmentdə monitorinq, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə. Ekoloji nəzarət və monitorinqin metodları.

  Praktiki tapşırıq № 3. «Ekoloji monitorinq proqramının hazırlanması»
 • Daxili audit. Prosedurların digər menecment sistemlərinin daxili audit prosedurları ilə inteqrasiyası imkanı. Ekoloji menecment sisteminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. Rəhbərlik tərəfindən təhlil.
 • Ekoloji menecment sisteminin daimi yaxşılaşdırılması.

Yekun test

«ISO 14001:2015 standartının tələblərinə uyğun olaraq Ekoloji menecment sisteminin qurulması və tətbiqi» üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə və təcrübə mübadiləsi aparmaqla iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim ;
 • Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
 • Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI