KPI və SMART məqsədlərİn İşlənməsİ

Təlimin məqsədi: Kursun əsas məqsədi- metodologiya, proseslər, işçilər üçün hədəflər, strategiyalar və məhsuldarlıq göstəricilərinin necə inkişaf etdirilməsi barədə məlumat verməkdir.

Təlimin auditoriyası: Kurs, hədəflərin inkişaf etdirilməsindən, şirkət strategiyasından və müəyyənləşdirilməsindən məsul olan təşkilat rəhbərləri və menecerləri üçün nəzərdə tutulub.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 1 gün

Birinci gün (09.30-18.00)

1. Məqsədlərin işlənməsi prosesi. Məqsədlərin qəbulu.

 • Məqsədlərin müəyyən edilməsi.
 • SMART texnologiyası.
 • Məqsədlərin işlənməsi prosesi.
 • ISO 9001, ISO 45001 və s. Beynəlxalq standartların tələbləri kontekstində ölçülə bilən hədəflərin təyini.
 • Müəyyən bir məqsəd üçün “lazımi” KPI necə seçmək.

2. KPI işlənməsinə xüsusi yanaşma.

 • KPI fəaliyyətinin əsas göstəriciləri nədir.
 • KPI müəyyən edilməsi və işlənməsi.
 • KPI işlənməsinə tələb və tövsiyyələr.
 • Şirkətin (struktur bölmlər) əsas biznes-proseslərində KPİ müəyyən edilməsi.
 • KPI və məqsədlərin qarşılıqlı əlaqəsi.
 • Biznes proses və personalın məhsuldarlığı (effektivliyi).
 • KPI üzrə əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.
 • Bir cavabdehdə neçə KPİ olmalıdır?
 • Göstəricilərinin yenidən baxılması.
 • KPI istifadə edərək motivasiya sisteminin üstünlükləri.

Yekun test

"SMART hədəfləri və KPI işlənməsi" kursu üzrə təlim praktik nümunələri nəzərə alaraq seminar iştirakçıları ilə dialoq rejimində baş verir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Aktual məlumat və istinad materialları toplusu;

SİFARİŞİN QEYDİYYATI