Laboratorİyanın menecment sİstemİnİn ISO / IEC 17025: 2017 «Kalİbrasİya və sınaq laboratorİyaların səlahİyyətlərİnə daİr ümumİ tələblər».
EN ISO/IEC 17025 Standartın tələblərİnə uyğun olaraq laboratorİya mütəxəssİsİ

Təlimin məqsədi: Seminarın strukturu öyrənməyə kompleks yanaşmanı və eləcədə sınaq laboratoriyalarına dair normativ-hüquqi bazanın və əsas tələblərindən olan ardıcıl keçidi təklif edir.

Təlimin auditoriyası: Kurs sınaq laboratoriyalarının rəhbərləri və mütəxəssisləri, bütün maraqlı tərəftəli üçün nəzərdə tutulub.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 3 gün

Birinci gün (10.00-17.00)

 • Akkreditasiya . Akkreditasiya obyektləri. Azərbaycan qanunvericiliyi. ЕС qanunvericiliyi. Akkreditasiya orqanları. Akkreditasiya orqanları assosiasiyası - ЕА. Beynəlxalq Akkreditə olunmuş Laboratoriyalar Assosiasiyası – ILAC. Normativ sənədlər EA, ILAC.
 • ISO / IEC 17025: 2017 standartının yeni nəşrində əvvəlki nəşrlərlə müqayisədə əsas dəyişikliklər. Strandartın strukturu və yeni tələbləri.
 • ISO/IEC 17025:2017 yeni versiyasında tələb olunan mütləq prosedur və digər sənədləşdirilmiş məlumatlar.

ISO / IEC 17025:2017 standartın tələbləri:

 • - tətbiq sahəsi, normativ istinadlar, termin və təriflər.

Bölmə 4 «Ümumi tələblər»,

Bölmə 5 «Struktura olan tələblər».

Bölmə 6 «Resurslara olan tələblər», eyni zamanda п.6.5 «Metroloji izləmə”

İkinci gün (10.00-17.00)

Bölmə 7 «Prosesə olan tələblər».

 • П.7.1 «Müqavilə, sual və trendlərin təhlili»
 • П.7.2 «Metodların seçimi, yoxlanılması və qiymətləndirilməsi»
 • П.7.3 «Nümunələrin seçilməsi»
 • П.7.4 «Nümunələr ilə davranış»
 • П.7.5 «Texniki qeydlər»
 • П.7.6 «Ölçmələrin qeyri-müəyyənliyinin qiymətləndirilməsi»
 • П 7.7 «Nəticələrin etibarlılığının təmin edilməsi»
 • П.7.8 «Nəticələrin hesabatı»
 • П.7.9 «Şikayətlər»
 • П.7.10 «Uyğunsuz iş»
 • П.7.11 «Məlumatların idarə olunması»
 • Sənəd nümunələri

Üçüncü gün (10.00-17.00)

Bölmə 8 «İdarəetmə sisteminə olan tələblər».

А variant, В variant. Laboratoriya keyfiyyəti siyasəti

с п.8.1.2 и п.8.2 müvafiq olaraq laboratoriya idarəetmə sisteminin sənədləşmə quruluşu «Laboratoriya idarəetmə sistemi sənədləri » (вариант А) ISO / IEC 17025: 2017

П.8.5 «Riskləri və imkanları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər».
Laboratoriyada risk və keyfiyyət göstəriciləri. Sənəd nümunələri.

Yeni zəruri prosedurların hazırlanması. Sənədlərin indeksləşdirilməsi

Yekun test

"EN ISO/IEC 17025 Standartın tələblərinə uyğun olaraq laboratoriya mütəxəssisi" təlim kursu, təlim iştirakçıları ilə praktiki tapşırıqlardan istifadə edərək dialoq rejmində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Təlim proqramı üzrə Sertifikat verilməsi ilə;
 • - aktual informasiya-sorğu materialları dəsti;
 • - gündəlik nahar və qəhvə fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI