Daxİlİ audİtor

Təlimin məqsədi: Daxili audit prosesi üçün ISO 9001 tələblərinin şərh edilməsi təlimi. İSO 19011-in daxili audit prosesina tanışlıq və yanaşmaların axtarışı. Məhsuldar daxili audit prosesinin qurulması və onun tənzimləyici/qabaqlayıcı prosedurlar ilə qarşılıqlı əlaqələri.

Təlimin auditoriyası: Təlim nəzərdə tutulub:daxili auditin aparılmasında cavabdeh olan şirkət rəhbərləri və mütəxəssisləri, bölmə rəhbərləri, daxili yoxlamalarda iştirak edən mütəxəssislər, əsas işçilər üçün.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2,3 gün

Birinci gün (09.30-17.30)

Module 1: ISO 19011 Standartı

 • Daxili auditor kursu haqqında.
 • ISO 9001 standartına müvafiq olaraq KMS fəaliyyət modeli, prinsipləri və yanaşması.
 • ISO 19011 tətbiq sahəsi

Module 2: ISO 9001:2015 Standartı

ISO 9001:2015 tələbləri

 • Section 1-4 – Ümumi tələblər. Təşkilatın məzmunu. Maraqlı tərəflər.
 • Section 5 - «Liderlik»
 • Section 6 - «KMS planlaşdırılması»
 • Section 7 – «Təminat»
 • Section 8 – «Fəaliyyəti»
 • Section 9 – «Yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi»
 • Section 10- «Yaxşılaşma»

Praktiki tapşırıq № 1. «ISO 9001 əsas tələblərinin bilik anlayışı»

İkinci gün (09.30-17.30)

 • Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin idarə edilməsində daxili auditin rolu və dəyəri
 • Auditin üsulları. Auditin prinsipləri
 • Auditin aparılması qaydaları
 • Audit prosesi. İclasların keçirilməsi
  • Daxili auditlərin planlaşdırılması,
  • Daxili audit proqramının işlənib-hazırlanması
  • Daxili audit proqramının idarə edilməsi, daxili auditor qrupunun formalaşması, məsuliyyətlərin paylanması.

  Praktiki tapşırıq № 2. «Daxili audit planının hazırlanması»

 • Proses yanaşmaya müvafiq olaraq Chek listlerin hazırlanması, sənədlərin təhlili.

Praktiki tapşırıq № 3. «Yoxlama vərəqlərinin hazırlanması»

Praktiki tapşırıq № 4. «Auditin aparılması»

Üçüncü gün (10.00-14.00)

 • TT və uyğunsuzluqlar. Daxili auditdən sonrakı tədbirlər:
  Auditin keçirilməsi və uyğunsuzluqların aşkar edilməsi, səbəbləri.
  Praktiki tapşırıq № 5. «Uyğunsuzluqların müəyyən edilməsi»
 • Tənzimləyici tədbirlər (TT) Tənzimləyici və qabaqlayıcı tədbirlərin hazırlanması və yoxlanılması.

  Praktiki tapşırıq № 6. «Tənzimləyici tədbirlərin işlənib-hazırlnaması»

Yekun test

"Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin Daxili Auditi" təlimi seminar iştirakçıları ilə işgüzar oyunlar və praktiki məşğələlərdən istifadə etməklə dialoq rejimində keçirilir.. İşgüzar oyunları zamanı seminarın hər bir iştirakçısı baş auditor olaraq özünü sınayacaq ,özünə auditor komandası seçməyi öyrənəcək və eləcədə uyğunsuzluqları aşkar edib onu necə aradan qaldırmağın yollarını tapacaq.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Təlim proqramı üzrə Sertifikat verilməsi ilə;
 • - aktual informasiya-sorğu materialları dəsti;
 • - gündəlik nahar və qəhvə fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI