ISO 22000: 2018 tələblərİnə uyğun olaraq qİda təhlükəsİzlİyİ İdarəetmə sİstemİnİn praktİkİ tətbİqİ

Təlimin məqsədi: ISO 22000: 2018 tələblərinə əsasən qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin inkişafı və həyata keçirilməsi üzrə ərzaq zəncirində iştirak edən müəssisələrin mütəxəssislərinin hazırlanması. Qida məhsullarının təhlükəsizlik menecmenti sisteminin daxili yoxlamalarının aparılması üçün daxili auditorların hazırlanması.

Təlimin auditoriyası: Ərzaq təhlükəsizliyi idarəetmə sistemlərinin inkişafı və həyata keçirilməsi üçün məhsul zəncirində iştirak edən müəssisələrin mütəxəssisləri, laboratoriya müdirləri.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 3 gün

Birinci gün (09.30-18.00)

 • Ümumi qida məhsulları təhlükəsizliyi problemləri (giriş kursu)
  - Qida təhlükəsizliyi idarəetmə modelində HACCP prinsiplərinin rolu.
  НАССР prinsipləri.
 • ISO 22000:2018 tələblərinə müvafiq olaraq YMSMT işlənməzi və tətbiqi.
  - Tətbiq mərhələləri və sertifikatlaşdırmaya hazırlıq.
 • ISO 22000:2018 qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminə giriş
 • Standartın məqsədi. ISO 22000:2005 standartının əsas elementləri.

ISO 22000:2005 standartının tələbləri

Bölmə 4. Təşkilatın əhatəsi (ətrafı)

 • Təşkilatı və onun ətrafını anlamaq
 • Maraqlı tərəflərin gözləntilərini və təlabatlarını anlamaq
 • YMSMT tətbiq sahəsində müəyyən

Bölmə 5. Liderlik

 • Liderlik və öhdəliklər
 • Qida Təhlükəsizliyi Siyasəti
 • Təşkilat rolları, məsuliyyət və səlahiyyətlər

Bölmə 6. Planlaşdırma

 • İmkanlar və risklərə dair tədbirlər/hərəkətlər
 • YMSMT məqsədi və onların nəaliyyətlərinin planlaşdırılması
 • Dəyişikliklərin planlaşdırılması

Praktiki tapşırıq № 1. «Risk və imkanlar»

Bölmə 7. Təminat

 • Resurslar
 • İnfrastruktur, İş mühiti
 • YMSMT daxili işlənib-hazırlanmış elementləri
 • Kənardan tədarük olunan mallar və proseslərin nəzarəti
 • Səriştəlik, Məlumatlı olmaq
 • İnformasiya mübadiləsi
 • Sənədləşdirilmiş informasiya

İkinci gün (10.00-18.00)

Bölmə 8. Funksionallıq

 • Operativ planlama və nəzarət
 • İlkin Şərtlər Proqramının yaradılması

Praktiki tapşırıq № 2. «İlkin Şərtlər Proqramı»

 • İzlənmə sistemi
 • Fövqəlada hallara hazırlıq və reaksiya
 • Təhlükələrə nəzarət
 • Təhlükələrin təhlili. (Bioloji/Kimyəvi /Fiziki təhlükələr.)

Praktiki tapşırıq № 3. «Təhlükələrin təhlili»

 • Nəzarətlərin yoxlanılması və nəzarət kombinasiyası
 • Təhlükələrə nəzarət planı (HACCP/İŞƏP planı)

Praktiki tapşırıq № 4. «НАССР и İŞƏP planının işlənib-hazırlanması»

 • İŞP müəyyən edən informasiyanın yenilənməsi və təhlükələrə nəzarət planı
 • Nəzarət monitorinq və ölçü
 • İŞP və təhlükələrə nəzarət planına dair verifikasiya

Üçüncü gün (10.00-18.00)

Bölmə 8. Funskionallıq

 • Proseslərin və uyğunsuz məhsulların nəzarəti
 • Potensial təhlükəli məhsullarla davranış
 • Kənarlaşdırma/rəy

Bölmə 9. Səmərəliliyin qiymətləndirilməsi

 • Monitorinq, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə
 • Daxili audit
 • Rəhbərlik tərəfindən təhlil

Bölmə 10. Təkmilləşdirmə

 • Tənzimləyici tədbirlər və uyğunsuzluq
 • Daimi yaxşılaşdırma
 • Qida məhsullarının təhlükəsizliyi menecmenti sisteminin yenilənməsi

Praktiki tapşırıq № 5. «Uyğunsuzluqların idarə edilməsi»

Yekun test

"ISO 22000: 2018 tələblərinə uyğun olaraq qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin praktiki tətbiqi" təlim kursu, təlim iştirakçıları ilə praktiki tapşırıqlardan istifadə edərək dialoq rejmində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Təlim proqramı üzrə Sertifikat verilməsi ilə;
 • - aktual informasiya-sorğu materialları dəsti;
 • - gündəlik nahar və qəhvə fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI