Dəyİşİklİklərİn İdarə edİlməsİ

Təlimin məqsədi: Dəyişikliklərin idarə edilməsində liderlik bacarlıqlarının inkişaf etdirilməsi, dəyişikliklərə qarşı, çətin məsələlərin həllinə personalı (işçi heyətini) ruhlandırmaq və eləcədə effektiv halda dəyişikliklərin tətbiqini planlaşdırmaq.

Təlimin auditoriyası: Top menecerlər, orta rəhbərlik və dinamik inkişaf edən şirkət rəhbərləri.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

Dəyişikliklərin idarə edilməsinin model və nəzəriyyəsi

 • Dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvələri. Dəyişikliklərin növ və kateqoriyaları.
 • Model dəyişikliklər
 • Təşkilati dəyişikliklərin sahə gücü

Məsləhətçi layihə növləri üzrə dəyişikliklər

Praktiki iş

İkinci gün (10.00-18.00)

Maraqlı tərəflərin idarə edilməsi. Dəyişikliklərin strategiyası

 • Təşkilati dəyişikliklərin edilməsi prosesində maraqlı tərəfləri təsvir etmək. Dəyişikliklərə qarşı müqavimət.
 • Fərdi səviyyədə dəyişikliklər
 • Təşkilat dəyişikliyi üçün taktika və strategiya
 • Dəyişikliklərin mərhələsi. Dəyişikliklərin strategiyalarının növləri.
 • Dəyişikliklərin ilk addımlarının uğurlu meyarları

Praktiki tapşırıq

Yekun test

"Dəyişikliklərin idarə edilməsi" təlim kursu, təlim iştirakçıları ilə praktiki tapşırıqlardan istifadə edərək dialoq rejmində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Təlim proqramı üzrə Sertifikat verilməsi ilə;
 • - aktual informasiya-sorğu materialları dəsti;
 • - gündəlik nahar və qəhvə fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI