ISO 14001:2015 tələblərİnə müvafİq olaraq ekolojİ menecment sİstemİnİn İşlənməsİ və tətbİqİ

Təlimin məqsədi: ISO 14001:2015 standartının əsas tələbləri ilə iştirakçıları tanış etmək, ekoloji aspektlərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi metodlarını öyrətmək. Praktik işdə standartın tələblərini yerinə yetirmək üçün ən optimal təcrübənin nəzərdən keçirilməsi.

Təlimin auditoriyası: Təlim: ətraf mühit idarəetmə sistemlərinin inkişafı və həyata keçirilməsinə cavabdeh olan şirkətlərin rəhbərləri və mütəxəssisləri, bölmə rəhbərləri,ekoloji məsələlərə dair məsul şəxslər üçün keçirilir.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2 gün

Birinci gün (09.30-18.00)

 • Ekoloji menecment kursu haqqında.
 • Ətraf mühitin ümumi vəziyyəti.
 • Ekoloji menecment şirkətin əsas menecment hissəsidir
 • Ekoloji menecmentin tətbiq mərhələləri
 • ISO 14000 standartlar seriyası. Ekoloji idarəetmə sisteminin əsas terminləri.
 • ISO 14001:2015 standartı, quruluş strukturu. Digər idarəetmə sistemi standartları ilə uyğunluğu;

ISO 14001:2015 standartının tələbləri

Bölmə 4. Təşkilatın ətrafı

 • - Təşkilatı və ətrafını anlamaq
 • - maraqlı tərəflərin ehtiyaclarını və gözləntilərini başa düşmək
 • - EMS-in əhatə dairəsini müəyyənləşdirmək
 • - Ekoloji menecment sistemi

Praktiki tapşırıq № 1. «Ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi»

Bölmə 5. Liderlik

 • - Liderlik və öhdəliklər
 • - Ekoloji siyasət
 • - Təşkilatın rolu, məsuliyyəti və səlahiyyətləri

Bölmə 6. Planlaşdırma

 • - Təhlükə və imkanlarla əlaqəli risklərə aid tədbirlər
 • - Ekoloji aspektlər
 • - Müvafiqlik (uyğunluq) üzrə öhdəliklər
 • - Ekoloji məqsədlər və onlara nail olmaq planlaşdırılması

Praktiki tapşırıq № 2. «Ekoloji aspektlərin qiymətləndirilməsi»

İkinci gün (09.30-18.00)

Bölmə 7. Dəstək

 • - Resurslar (ehtiyat,vəsait mənbəyi)
 • - Səriştəlilik, məlumatlı olmaq
 • - İnformasiya mübadiləsi
 • - Sənədləşdirilmiş informasiya

Bölmə 8. Əməliyyatlar

 • - Əməliyyatların planlaşdırılması və idarə olunması
 • - Fövqəladə hallara hazırlıq və reaksiya

Bölmə 9. Nəticələrin icrasının qiymətləndirilməsi

 • - Monitorinq, ölçülmə, təhlilvə qiymətləndirilmə
 • - Uyğunluğun qiymətləndirilməsi
 • - Daxili audit
 • - Ali rəhbərlik tərəfindən təhlil

Praktiki tapşırıq № 3. «Ekoloji monitorinq proqramının işlənib-hazırlanması»

Bölmə 10. Yaxşılaşma

 • - uyğunsuzluq və tənzimləyici tədbirlər
 • - daimi yaxşılaşma

Yekun test

"ISO 14001:2015 tələblərinə müvafiq olaraq ekoloji menecment sisteminin işlənməsi və tətbiqi" təlim kursu, təlim iştirakçıları ilə praktiki tapşırıqlardan istifadə edərək dialoq rejmində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Təlim proqramı üzrə Sertifikat verilməsi ilə;
 • - aktual informasiya-sorğu materialları dəsti;
 • - gündəlik nahar və qəhvə fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI