İnteqrasİya olunmuş menecment sİstemlərİ. ISO 9001:2015 və ISO 14001:2015 standartlarının yenİ versİyaları

Təlimin məqsədi: İştirakçıları ISO 9001:2015 və ISO 14001:2015 standartlarındakı əsas dəyişikliklər ilə tanış etmək. Standartların yeni versiyalarına keçid zamanı standartların tələblərinin praktikada həyata keçirilməsi üçün optimal metodların müəyyənləşdirilməsi.

Təlimin auditoriyası: Təlim müəssisənin keyfiyyət və ekoloji menecment sistemlərinin qurulması və tətbiqi üzrə cavabdeh olan rəhbərlər və mütəxəssislər, daxili yoxlamalarda iştirak edən bölmə rəhbərləri, ekoloji məsələlər üzrə cavabdeh əməkdaşlar üçün nəzərdə tutulub.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 3 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

Bölmə 1 – Giriş.
Bölmə 2 - İnteqrasiya olunmuş menecment sistemi (İMS). Ümumi anlayışlar.
Bölmə 2 - İMS tətbiqindən xeyirlər və motivlər.
Bölmə 2 - İnteqrasiya bazası.
Bölmə 3 - ISO 9001 və ISO 14001 standartları əsasında menecment sistemlərinin quruluşu.
Bölmə 4 – ISO 9001 və ISO 14001-də əsas dəyişikliklər.
Bölmə 4 – Təşkilatın konteksti.
Bölmə 4 – SWOT-təhlil.
Praktiki tapşırıq № 1 (Xarici və daxili faktorlar)

İkinci gün (10.00-18.00)

Bölmə 4 – Maraqlı tərəflər.
Bölmə 4 – Tətbiq sahəsi.
Praktiki tapşırıq № 2 (İMS tətbiq sahəsinin müəyyənləşdirilməsi)
Bölmə 5 – Liderlik.
Bölmə 6 – Planlama.
Praktiki tapşırıq № 3 (Məqsədlər və onlara nail olma. İMS riskləri)
Bölmə 6 – Dəstək.
Bölmə 7 – Fəaliyyət.

Üçüncü gün (10.00-18.00)

Bölmə 7 – Fəaliyyət (davam).
Praktiki tapşırıq № 4 (Proseslərin idarə edilməsi)
Praktiki tapşırıq № 5 (Təlimə ehtiyacın təyin edilməsi)
Bölmə 8 – Fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi.
Praktiki tapşırıq № 6 (Monitorinq)
Bölmə 9 – Yaxşılaşdırma.
Praktiki tapşırıq № 7 (Uyğunsuzluqlarla iş)

Yekun test

«İnteqrasiya olunmuş menecment sistemləri. ISO 9001:2015 və ISO 14001:2015 standartının yeni versiyaları» üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

  • Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim ;
  • Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
  • Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI