Taym-menecment

Təlimin məqsədi: Vaxtdan səmərəli istifadə edilməsinin öyrənilməsi və potensialın yüksəldilməsi. Peşəkar və şəxsi məhsuldarlığın yüksəlməsi üçün taym-menecmentin yoxlanmış metodlarının mənimsənilməsi.

Təlimin auditoriyası: Top-menecerlər, orta təbəqənin mütəxəssisləri və əlavə vaxt ehtiyatına ehtiyacı olan dinamik inkişaf edən müəssisənin mütəxəssisləri.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

 • Xronometraj.

  • Xronometraj və şəxsi effektivliyin qiymətləndirilməsi.
  • Şəxsi işdə miqdari göstəricilərin izlənilməsi.
  • Səmərəli vaxt ehtiyatının müəyyənləşdirilməsi.
  • Xronometrajın və taym-menecmentin tətbiqi zamanı motivasiya.
 • Kontekst planlaşdırması.

  • Dinamik dəyişən mühitdə planlama.
  • Gündəlikdə və Outlook / Lotus konteks planlama.
  • Komanda planlaşdırmasının lövhələri.
  • İş gününün planlaşdırılmasında sərt-elastik alqoritm.
 • Məsələlərin icmalının texnologiyaları.

  • Uzunmüddətli və qısamüddətli məsələlərin icmalı.
  • Daimi məsələlərin icmalı matrisası.
  • Uzunmüddətli, orta müddətli və qısamüddətli planlaşdırmanın əlaqəsi.
 • Korporativ taym-menecment.

  • Taym-menecmentdə komanda anlaşmaları.
  • Vaxtın təşkilinin korporativ standartları.

İkinci gün (10.00-18.00)

 • Məqsədəuyğunluq.

  • Şəxsi missiya və strategiya.
  • SMART-məqsədlər və «altməqsədlər»
  • Şəxsi işə layihə və proqram yanaşması.
 • Üstünlüklər.

  • Üstünlüklərin yerləşdirilməsində çox kriteriyalı qiymətləndirmə.
  • Gün ərzində üstünlüklərin yerləşdirilməsi texnikası.
  • Vaxtın balansı mühüm və təcili.
 • Özünü motivasiya.

  • İş yükünün idarə edilməsi.
  • İstirahətin texnologiyası.
  • İri həcmli uzunmüddətli "tərpənməyən" tapşırıqlarla iş.
  • Yaradıcı işlərin görülməsinə "köklənmə"
 • Məhdudlaşdırılmış xaos.

  • Məhdudlaşdırılmış xaos metodu.
  • Şəxsi işdə məlumatların yerləşdirilməsi.
  • Elektron poçtun effektiv bölgüsü.

Yekun test

«Taym-menecment» üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə və iştirakçılarla təcrübə mübadiləsi aparmaqla iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim;
 • Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
 • Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI