ISO 28000:2007 standartının tələblərİnə uyğun olaraq daşınma zəncİrİndə təhlükəsİzlİk menecment sİstemİnİn tətbİqİ

Təlimin məqsədi: Müəssisənin ISO 28000:2007 daşınma zəncirinə daxil olan mütəxəssislərinin hazırlanması. Standartın tələblərinin praktiki işlərdə reallaşdırılması üçün optimal metodların müəyyənləşdirilməsi. Sertifikatlaşma orqanı tərəfindən daşınma zəncirində təhlükəsizlik menecment sistemi üzrə sertifikatlaşma şərtlərinin və anlayışlarının öyrənilməsi.

Təlimin auditoriyası: Müəssisənin daşınma zəncirinə daxil olan mütəxəssisləri.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

 • ISO 28000 standarta daxil edilməsi.
 • ISO 9001 və ISO 14001 standartları ilə qarşılıqlı əlaqə.
 • Əsas müddəalar.
 • ISO 28000 standartının bölmələrinin interpretasiyası.

  Praktiki tapşırıq № 1.
 • ISO 28001 standartı. Daşınma zəncirinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin ən yaxşı metodları.
 • Qiymətləndirmə və planlar.
 • ISO 28000 standartlar seriyası.
 • ISO 28004 standartı (Tətbiq üzrə rəbərlik).

  Praktiki tapşırıq № 2.
 • Risklərin qiymətləndirilməsi metodikası.

İkinci gün (10.00 – 18.00)

10. Risklərin qiymətləndirilməsi metodikası.
11. Təhlükə səhnələri - hazırlanma texnologiyası.
Praktiki tapşırıq № 3.
12. Daşınma zəncirinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi menecment sisteminin sənədlərinin nümunələri.
13. Daşınma zənciri üçün KPI’s.
14. ISO 28000 menecment sisteminin auditinin xüsusiyyətləri.
15. Daxili auditin keçirilməsi üçün sual vərəqləri.
Praktiki tapşırıq № 4.

Yekun test

«ISO 28000:2007 standartının tələblərinə uyğun olaraq daşınma zəncirində təhlükəsizlik menecment sisteminin tətbiqi» üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə və təcrübə mübadiləsi aparmaqla iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim;
 • Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
 • Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI