Tİkİntİ və İnşaat

Loqotip Şirkətinin adı Layihə Tətbiq edilmə müddəti Fəaliyyətinin növü
1 Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ASC Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ASC ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
II-V, 2018 Sənaye, neft və qaz, yanacaq və daşınmaz əmlak tikintisi
2 “Azenco” “Azenco” ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
II, 2012 – XII, 2012 Energetika obyektlərinin tikilməsi. Tikinti materiallarının istehsalı
3 “SW Construction and Industry” “SW Construction and Industry” ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
II, 2012 – VI, 2012 Tikinti materiallarının istehsalı. Təmir işləri
4 “Hayat Inshaat” “Hayat Inshaat” ISO 9001:2008 II, 2012– XI, 2012 Sənaye obyektlərin tikilməsi
5 “IMA  ENERGY” “IMA ENERGY” ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
VIII, 2011 – VII, 2012 Elektik-montaj işləri
6 “Global Construction” “Global Construction” ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
IV, 2009 – I, 2010 Sənaye obyektlərin tikilməsi
7 TEXNİKA-А SERVİS TEXNİKA-А SERVİS ISO 9001:2008 VI, 2009- XI, 2009 Yolların, körpülərin, tunnellərin tikilməsi
8 “Construction Repair Company” “Construction Repair Company” ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
VI,2008 – II, 2009 Tikinti işləri
9 “Azerkorpu” “Azerkorpu” ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
IX, 2006 – VI, 2007
VI, 2011 – XII, 2011
Yolların, körpülərin, hidrotexniki qurğuların tikilməsi
10 “Akkord” “Akkord” ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
XI, 2006 – VI, 2007
VI, 2011 – XII, 2011
Yolların, körpülərin tikilməsi. Mülki və sənaye tikinti